29.9.2012 - Požehnání cisternám při svatováclavských slavnostech v Nebušicích29.9.2012 se jednotka ůčastnila svatováclavských slavností u kostela v Nebušicích.

Při této příležitosti dostaly požehnání od faráře obě cisternové stříkačky.