Cvičení členů JSDH v KatusicíchDne 25.2. 2012 byly členové naší jednotky pozvání místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Katusice na výcvik s dýchací technikou. Námětem tohoto cvičení byly zásahy v uzavřeném prostředí. Jednalo se především o praktický výcvik nasazení útočného vedení do budovy, průzkum neznámých prostor zaměřený na vyhledání osob a následné evakuace osob z budovy.

Z jednotky SDH Nebušic se zůčastnilo 7 členů. Všichni členové si procvičili své běžně vykonávané úkoly při reálných zásazích dle svého zařazení v jednotce. Zde mohu jen upřesnit, že 5 členů cvičilo práci s dýchacími přístroji a 2 zbylý strojnící si procvičily své úkoly při takovémto druhu nasazení jednotky.

Prvním naším úkolem bylo simulované hašení prostor kanceláře za pomoci jednoho proudu „C“ nasazeného oknem v přízemním podlaží budovy. Velitel družstva rozhodl, že se 5 členů vystrojí DT (dýchací technikou) a připraví si nezbytné prostředky, následně začal samotný zásah. Od cisterny jsme rychle rozvinuli dopravní vedení 1 B k rozdělovači odkud začal požární útok vedený hadicemi C až k „ohnisku“. V první fázy útoku tuto činnost prováděly 2 hasiči a ostatní byli připraveni před budovou, jako tzv. „jistící skupina“. Při prodlužování útočného vedení se tato práce ukázala jako velmi fyzicky náročná, proto byli do budovy poslání další 2 hasiči, jejichž úkolem bylo pomáhat s kladením a tažením vedení. Pro hasiče, zasahující uvnitř budovy, byla tato činnost velmi náročná. Nasazeno bylo 5 kusů hadice C, kde celková délka činí cca 100 m. Tuto vzdálenost hasiči uvnitř budovi lezli, tak jako by doopravdy hořelo, tedy po kolenou u zdi. Nakonec se zdárně podařilo dostat proud k ohnisku požáru a provést jeho simulovanou likvidaci. Po ukončení úkolu jsme společně uklidili všechen použitý materiál a dopřáli si zaslouženého odpočinku.

Naším druhým úkolem bylo provést průzkum budovy zaměřený na vyhledávání osob a jejich následný transport před budovu. U této situace velitel družstva opět rozhodl, stejně jako u předchozí simulace, o vystrojení 5 členů DT. U této simulace šlo především o splnění v nejkratším možném čase. Ihned byly do budovy vysláni 4 hasiči, kteří postupně prohledávali všechny prostory, kde by se mohli figuranti ukrývat. Zde musím podotknout, že prvotní informace od pořadatelů cvičení byla o 1 osobě nacházející se v budově, ovšem během průzkumu prostor byly nalezeni 2 figuranti. Z toho vyplývá, že průzkum byl prováděn správně a mylná informace pořadatelů byla vyvrácena. Prvního zraněného vynesla průzkumná skupina ven za pomoci transportní plachty a vrátila se zpět do budovy pro druhého, kterého zachránili za pomoci skládacích transportních nosítek. Musím podotknout, že tento úkol se i přez rozlehlost objektu a četnost místností povedlo splnit ve velice krátkém čase.

 

Výcvik pro nás byl velkým přínosem. Obou úkolů se zasahující zhostili, jako by se jednalo o reálnou událost a dle mínění pořadatelů, jednotka uspěla ve všech úkolech velmi dobře, jen s drobnými nedostatky. Právě kvůli těmto drobnostem se takováto cvičení pořádají. Vše bylo v klidu probráno na chyby jsme se vzájemně upozornili a pokusili se je odstranit.

Závěrem mohu jen konstatovat, že z naší i strany pořadatelů se cvičení určitě povedlo, ale opět nás utvrdilo o nedostatku ve vybavení naší jednotky dýchácí technikou a to jak kompletních dýchacích přístrojů, tak rezervních lahví a vyváděcích masek. Děkujeme pořadatelům za možnost zúčastnit se a kdykoliv přijedeme rádi znovu.

 

Video

Fotogalerie