Výjezdy a činnost jednotky


1 6 12 15 17 Starší

Likvidace bodavého hmyzu

Datum konání: 20. 6. 2011

Jednotka vyjela k likvidaci bodavého hmyzu do ulice Kádnerova, odstraněno pomocí vysavače a chemického postřiku.Výjezd k nálezu tlakové lahve

Datum konání: 30. 5. 2011

V pondělí 30.5.2010 byla jednotka požádána starostou obce o prověření nálezu tlakové nádoby v ulici Ke strži.
Jednotka na toto hlášení vyjela v 18:09 k jeho prověření. Na místě bylo průzkumem zjištěno že se jedná o tlakovou lahev o obsahu cca 33 litrů, která byla silně zrezivělá po celém povrchu a nebylo znatelné o jakou látku se jedná. Následně bylo zjištěno,že se jedná bývalou chlorovnu a stoku odpadní vody.
Místo bylo ohraničeno v okruhu 3O ti metrů a  byla povolána Policie ČR. V 19:22 bylo vyžádáno na operační středisko hasičů o vyslání chemického vozu ze stanice HS-2 Petřiny.

Po příjezdu chemického vozu, družstva a vyšetřovací skupiny bylo po sléze ve 20:10 zjištěno že se jedná o tl.lahev s obsahem chloru. Bylo rozhodnuto o vytyčení nebezpečné zony v okruhu 100 metrů, která bude muset být evakuována.

20:25 Jednotka SDH Nebušice zahájila evakuaci 13 rodinných domů v ulicích: 

  • evakuovaným bylo nabídnuto jako evakuační prostor školní jídelna ZŠ Nebušice vzdálená cca 300 metrů.
  • většina obyvatel šla ke známým nebo se projít, jídelnu ZŠ využily jen někteří.
  • prostor jídelny byl řízen členy SDH Nebušice.


20:55 Dokončena evakuace 13 RD, 56 lidí.
21:05 Zahájení přemisťování lahve z objektu do připraveného kontejneru příslušníky HZS Praha v chem. oblecích.
21:24 Lahev naložena na kontejnerový vůz ze stanice HS-3 Holešovice
21:27 Odjezd kolony směr Kamenná u Příbrami (SÚJCHB)
21:28 Ukončení evakuace
21:49 JSDH Nebušice odjíždí z místa události
22:00 Návrat na stanici. Jednotka se téměř po 4 hodinách zásahu vrátila na základnu.

Článek

 Požár komínu

Datum konání: 27. 2. 2011


V 16:07 byla JSDH Nebušice vyslána pomocí SMS k požáru sazí v komíně na Praze 6 (Nebušice), do ulice Druhého odboje 354.

Na místo se dostavili hasiči z PS Petřiny s AZ a CAS Denis a JSDH Nebušice 1+5, CAS 32 a DA Avia. Hašeno před příjezdem, jednotky provedly dohašení a monitoring.1 6 12 15 17 Starší