Požár porostu - planý poplachDatum konání:
4.1.2012

4.1.2012 po poledni zpozorován občanem Nebušic hustý dým vycházející zpoza lesa Hlásek na severu Nebušic - buď přímo z lesa nebo z pole severně od lesa. Dým byl viditelný i od hasičské zbrojnice JSDH Nebušice. Ohlášeno veliteli jednotky, který kontaktoval ÚMČ Praha-Nebušice, kde ale nebylo žádné pálení v katastru Nebušic ohlášeno. Proto ÚMČ uložil jednotce za úkol zjistit zdroj dýmu. Byla svolána jednotka a kontaktován OPIS HZS Praha, kde bylo též ověřeno, jestli není ohlášeno pálení v oblasti lesa Hlásku v Nebušicích - operační důstojník informaci o ohlášeném pálení nenašel, proto byla vyslána JSDH Nebušice s vozem CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+3 ověřit zdroj dýmu. Vzhledem k neurčitému místu události byla vybrána trasa po Nebušické ul. na Jenerálku a odtud po Horoměřické ul. a Velvarské ul. směrem na Horoměřice. Z Velvarské ul. bylo již vidět dým od plamenného hoření vycházející z prostoru širokého min. několik metrů, blíže k lesu Hlásku, přesněji ale zdroj stále nebylo možné rozpoznat. Z Velvarské ul. proto družstvo s vozem Tatra 148 pokračovalo po polní cestě směřující k místu, odkud vycházel dým, tj. směrem na západ. V polovině pole cesta končila, proto bylo rozhodnuto vozidlem pokračovat dále po poli. Po asi kilometru družstvo dorazilo přímo k místu, odkud vycházel dým.
Průzkumem bylo zjištěno, že zdrojem dýmu je oheň založený na severním okraji lesa Hlásek za účelem pálení větví dvěma pracovníky Lesů hl.m.Prahy v asi pěti ohniscích u lesní cesty a několik metrů od cesty směrem do lesa. Dle jejich sdělení bylo pálení hlášeno jako každé ráno místním hajným na OPIS HZS. Proto VZ opět kontaktoval OPIS HZS Praha, kde operační důstojník podle zjištěného jména hajného již ohlášené pálení v databázi nalezl. Dle pokynu OPIS družstvo JSDH Nebušice nezasahovalo a dostalo příkaz k návratu na základnu.
Pracovníci Lesů hl.m.Prahy byli poučeni, aby v případě komplikací při pálení neprodleně kontaktovali linku 150.
Družstvo se pak s CAS Tatra vrátilo zpět na základnu po poli podél lesa Hlásek směrem na západ a okolo tiskárny Tercie po ul. Tuchoměřické. Cestou byla provedena očista vozidla a doplněna nádrž CAS.

 

Video z výjezdu