Výjezdy a činnost jednotky


1 5 9 11 13 Starší

1.5.2012 Požár hrabanky Hlásek

Datum konání: 1. 5. 2012

Jednotky vyjela v počtu 1+9 s technikou CAS 25 a CAS 32 k nahlášenému požáru lesa v ulici K Vinicím. Na místě zjištěno zasažený prostor 10 x 20 m.

 

Video ZDEPožár kmenů

Datum konání: 7. 4. 2012

Požár v lesoparku Hlásek.

Na místě HS-2 a SDH Nebušice.

Video ZDEPožár hrabanky

Datum konání: 3. 4. 2012

3.4.2012.Požár v lesoparku Hlásek.Na místě HS-2 a SDH Nebušice.

Video ZDEPožár v lese na Přední kopanině

Datum konání: 12. 11. 2011

12.11.2011 byla jdnotka vyslána OPIS k dopravě vody do ulice K Juliáně na Přední Kopanině.V průběhu zásahu bylo místo události převzato jednotkou od velitele družstva z HS-2 a bylo dále pokračováno v zásahu a dohledem nad místem události.

 

 Požár porostu - planý poplach

Datum konání: 4. 1. 2012

4.1.2012 po poledni zpozorován občanem Nebušic hustý dým vycházející zpoza lesa Hlásek na severu Nebušic - buď přímo z lesa nebo z pole severně od lesa. Dým byl viditelný i od hasičské zbrojnice JSDH Nebušice. Ohlášeno veliteli jednotky, který kontaktoval ÚMČ Praha-Nebušice, kde ale nebylo žádné pálení v katastru Nebušic ohlášeno. Proto ÚMČ uložil jednotce za úkol zjistit zdroj dýmu. Byla svolána jednotka a kontaktován OPIS HZS Praha, kde bylo též ověřeno, jestli není ohlášeno pálení v oblasti lesa Hlásku v Nebušicích - operační důstojník informaci o ohlášeném pálení nenašel, proto byla vyslána JSDH Nebušice s vozem CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+3 ověřit zdroj dýmu. Vzhledem k neurčitému místu události byla vybrána trasa po Nebušické ul. na Jenerálku a odtud po Horoměřické ul. a Velvarské ul. směrem na Horoměřice. Z Velvarské ul. bylo již vidět dým od plamenného hoření vycházející z prostoru širokého min. několik metrů, blíže k lesu Hlásku, přesněji ale zdroj stále nebylo možné rozpoznat. Z Velvarské ul. proto družstvo s vozem Tatra 148 pokračovalo po polní cestě směřující k místu, odkud vycházel dým, tj. směrem na západ. V polovině pole cesta končila, proto bylo rozhodnuto vozidlem pokračovat dále po poli. Po asi kilometru družstvo dorazilo přímo k místu, odkud vycházel dým.
Průzkumem bylo zjištěno, že zdrojem dýmu je oheň založený na severním okraji lesa Hlásek za účelem pálení větví dvěma pracovníky Lesů hl.m.Prahy v asi pěti ohniscích u lesní cesty a několik metrů od cesty směrem do lesa. Dle jejich sdělení bylo pálení hlášeno jako každé ráno místním hajným na OPIS HZS. Proto VZ opět kontaktoval OPIS HZS Praha, kde operační důstojník podle zjištěného jména hajného již ohlášené pálení v databázi nalezl. Dle pokynu OPIS družstvo JSDH Nebušice nezasahovalo a dostalo příkaz k návratu na základnu.
Pracovníci Lesů hl.m.Prahy byli poučeni, aby v případě komplikací při pálení neprodleně kontaktovali linku 150.
Družstvo se pak s CAS Tatra vrátilo zpět na základnu po poli podél lesa Hlásek směrem na západ a okolo tiskárny Tercie po ul. Tuchoměřické. Cestou byla provedena očista vozidla a doplněna nádrž CAS.

 

Video z výjezduLikvidace bodavého hmyzu

Datum konání: 20. 6. 2011

Jednotka vyjela k likvidaci bodavého hmyzu do ulice Kádnerova, odstraněno pomocí vysavače a chemického postřiku.Výjezd k nálezu tlakové lahve

Datum konání: 30. 5. 2011

V pondělí 30.5.2010 byla jednotka požádána starostou obce o prověření nálezu tlakové nádoby v ulici Ke strži.
Jednotka na toto hlášení vyjela v 18:09 k jeho prověření. Na místě bylo průzkumem zjištěno že se jedná o tlakovou lahev o obsahu cca 33 litrů, která byla silně zrezivělá po celém povrchu a nebylo znatelné o jakou látku se jedná. Následně bylo zjištěno,že se jedná bývalou chlorovnu a stoku odpadní vody.
Místo bylo ohraničeno v okruhu 3O ti metrů a  byla povolána Policie ČR. V 19:22 bylo vyžádáno na operační středisko hasičů o vyslání chemického vozu ze stanice HS-2 Petřiny.

Po příjezdu chemického vozu, družstva a vyšetřovací skupiny bylo po sléze ve 20:10 zjištěno že se jedná o tl.lahev s obsahem chloru. Bylo rozhodnuto o vytyčení nebezpečné zony v okruhu 100 metrů, která bude muset být evakuována.

20:25 Jednotka SDH Nebušice zahájila evakuaci 13 rodinných domů v ulicích: 

  • evakuovaným bylo nabídnuto jako evakuační prostor školní jídelna ZŠ Nebušice vzdálená cca 300 metrů.
  • většina obyvatel šla ke známým nebo se projít, jídelnu ZŠ využily jen někteří.
  • prostor jídelny byl řízen členy SDH Nebušice.


20:55 Dokončena evakuace 13 RD, 56 lidí.
21:05 Zahájení přemisťování lahve z objektu do připraveného kontejneru příslušníky HZS Praha v chem. oblecích.
21:24 Lahev naložena na kontejnerový vůz ze stanice HS-3 Holešovice
21:27 Odjezd kolony směr Kamenná u Příbrami (SÚJCHB)
21:28 Ukončení evakuace
21:49 JSDH Nebušice odjíždí z místa události
22:00 Návrat na stanici. Jednotka se téměř po 4 hodinách zásahu vrátila na základnu.

Článek

 Požár komínu

Datum konání: 27. 2. 2011


V 16:07 byla JSDH Nebušice vyslána pomocí SMS k požáru sazí v komíně na Praze 6 (Nebušice), do ulice Druhého odboje 354.

Na místo se dostavili hasiči z PS Petřiny s AZ a CAS Denis a JSDH Nebušice 1+5, CAS 32 a DA Avia. Hašeno před příjezdem, jednotky provedly dohašení a monitoring.1 5 9 11 13 Starší