Povodně 2013Datum konání:
2.6.2013
Datum ukončení:
15.6.2013

Během letošního června došlo v naší republice opět ke katastrofálním povodním, které postihly také hlavní město Prahu. Že se bude jednat o mimořádnou událost, začali tušit pražští dobrovolní hasiči již 1. června a začali připravovat své jednotky k případným zásahům. Ty přišli velice brzy. Hned v neděli 2. června vyjela Jednotka SDH Nebušice ke stavbě protipovodňových zábran do Radotína do ulice Výpadová.Než stačila jednotka dojet na místo události, tak cestou na pražském okruhu potkala dopravní nehodu jednoho vozidla u sjezdu na Zličín. Řidič nebyl zraněn, ale byl pod vlivem alkoholu a následně byl předán Policii ČR. Po zajištění místa události a provedení protipožárních opatření pokračovala jednotka do Radotína, kde se spolu s JSDH Radotín a dalšími složkami podílela na stavbě protipovodňových zábran až do odpoledne. Večer téhož dne Jednotka vyrazila se dvěma vozy v počtu hasičů 1+12 do Velké Chuchle opět stavět zábrany. Práce trvaly až do 04:00 3.6., a poté se společně s dalšími jednotkami přesunula do Holešovic opět stavět zábrany

.Nebušičtí hasiči se dále během povodní podíleli na stavbě zábran, čerpání domů, sklepů, garáží, zprůjezdnění komunikací, odstraňování naplavenin a podobně.Jeden z nejdelších zásahů trval téměř 23 hodin při odčerpávání vodní laguny ve Velké Chuchli. Na tomto zásahu se jednotka podílela s dalšími 5-ti dobrovolnými jednotkami a s HZS PRAHA, HS-8 Radotín. Další zdlouhavé čerpání bylo v muzeu čistírny odpadních vod v Papírenské ulici, kde se jednotka střídala s Lysolajemi ve stylu denní/noční po tři dny.

 Jednotka zasahovala téměř na celém levém břehu Vltavy např. Podbaba, Lysolaje, Sedlec,Holešovice, Libeň, Radotín, Velká Chuchle, Stromovka nebo Císařský ostrov. Celkově během 14. dnů jednotka provedla 10 zásahů. V jednotce bylo několik členů, kteří absolvovali všechny zásahy, a tím strávili čistě ve výjezdu (od výjezdu k případu po návrat na základnu) celkově 110 hodin!

Jednotka i Sbor dobrovolných hasičů Praha - Nebušice by chtěli poděkovat všem, kteří podporovali činnosti našich hasičů během povodní a umožňovali jim efektivně zasahovat při této živelné události, ochraně obyvatel, jejich majetku a obnově hlavního města Prahy.Velké Díííííky patří také rodinám nejen Nebušických hasičů, ale i jejich dobrovolných a profesionálních kolegů z hlavního města, i z celé republiky, kterým byly rodiny oporami, a také byli rádi, když je občas viděli, nebo za nimi chodily do hasičáren, aby věděli, jak jejich drahé polovičky vypadají.

Rozpis zásahu provedených při povodních

 

2.6. 9:00-16:00 Stavba protipovodňových zábran Radotín

2.6. 21:00 - 3.6. 10:00 Stavba protipovodňových zábran Velká Chuchle, Holešovice

3.6. 19:00 - 4.6. 03:00 Stavba protipovodňových zábran Holešovice

4.6. 17:00 - 5.6. 16:00 Čerpání Velká Chuchle

6.6. 10:00 - 03:00 7.6. Splachování silnic,čerpání podz.garáže Podbaba, Lysolaje

8.6. 12:00-20:00 Splachování silnic a komunikací Podbaba

10.6.17:00-23:00 Splachování a úklid komunikací Stromovka

11.6. 16:30-23:00 Rozebírání protipovodňových zábran Holešovice

12.6. 10:00 - 08:00 13.6. Čerpání Podbaba

13:6. 20:00 - 11:00 14.6. Čerpání Podbaba

15.6. 13:00-21:00 Úklid a splachvání stájí Císařský ostrov

 

Fotogalerie

ZDE

a

ZDE