Likvidace bodavého hmyzu



Datum konání:
20.6.2011

Jednotka vyjela k likvidaci bodavého hmyzu do ulice Kádnerova, odstraněno pomocí vysavače a chemického postřiku.