Námětové cvičení škola 2012 - ZŠ NebušiceNámětové cvičení škola 2012 - ZŠ Nebušice

 

Na pátek 22.6. 2012 bylo naplánováno cvičení pro JSDH Praha Nebušice. Jednalo se o cvičení s námětem požár základní školy, evakuací prováděnou pomocí zaměstnanců školy, následná likvidace ohnisek požáru a průzkum budovy zdali se v ní nikdo z žáků i přes evakuaci nenachází. Toto cvičení naplánoval velitel jednotky společně s ostatními veliteli družstev, ostatní členové pouze věděli o datu uskutečnění a to z důvodu, aby se většina členů jednotky mohla uvolnit ze zaměstnání a cvičení se mohli zúčastnit.

 

Přesně v 9:30 hodin se všem členům JSDH rozezněly telefony s poplachovými SMS od velitele jednotky oznamující výjezd k mimořádné události (cvičení).

Jednotka na místo vyjela neprodleně s veškerou technikou. CAS K 25 Liaz 101 vyjela v početním stavu posádky 1+6 a následně za ní CAS 32 Tatra 148 v obsazení 1+1. Po příjezdu na místo události a prováděném průzkumu obdržel velitel zásahu hlášení od pověřené osoby školy o provedené evakuaci budovy a dvou žácích, které se nepodařilo evakuovat. Ihned rozhodl o utvoření dopravního vedení s rozdělovačem před budovu, odtud dále o vytvoření 2 útočných proudů C. První proud byl nasazen hlavním vchodem do budovy. Skupina provádějící útok prvním proudem byla velitelem zásahu dále pověřena provedením průzkumu s cílem vyhledání a evakuace chybějících žáků. Druhé skupině byl přidělen útok po nastavovacím žebříku do 1. nadzemního podlaží, kde v prostorách dvou kabinetů probíhalo simulované hoření. Během následujících několika málo minut byl nalezen jeden žák, který byl ihned vyveden před budovu. Z důvodu podezření nadýchání se zplodin hoření byl předán do péče zasahujícího hasiče–zdravotníka. Za okamžik byla velitelem družstva ohlášena lokalizace požáru, na základě které rozhodl velitel zásahu o nasazení obou družstev, vybavených dýchací technikou, k nalezení pohřešované osoby. Budova školy byla systematicky prohledávána od podkrovních pater směrem k přízemí z důvodu silného zakouření především podkrovních prostor a také z důvodu svědectví o posledním výskytu pohřešované osoby. Navzdory všem svědectvím byla pohřešovaná osoba nalezena v šatnách v přízemí, ukrytá pod lavicí a množstvím dalších předmětů. Pohřešovaná osoba byla následně transportována na evakuační stanoviště před budovu a následně bylo ohlášeno velitelem cvičení ukončení cvičení.

 

Zasahující družstva hasičů provedla úkony ukončení zásahu, uložení použitého materiálu zpět na zásahová vozidla a následovalo krátké hodnocení absolovovaného cvičení spolu se zaměstnanci školy.

Podrobnější zhodnocení provedení zásahu následně proběhlo na zbrojnici JSDH Nebušice po přípravě a opětovném zařazení techniky do výjezdu.

 

Cílem tohoto cvičení bylo prověření použité taktiky zásahu a schopnost samostatného řešení takovýchto událostí, které jsou pro místní Jednotku sboru dobrovolných hasičů klíčové. Všechny cíle cvičení byly splněny s několika drobnými chybami, které byly při zhodnocení podotknuty.

 

Zde musím vyzdvihnou především velkou iniciativu velitele jednotky Antonína Vojtěcha toto cvičení připravit a poděkovat mu za jeho uskutečnění. Takovéto cvičení se zde nekonalo více jak 28 let. Za tu dobu se nejen změnilo obsazení a technika výjezdové jednotky, ale i mnoho prostor školy. Toto cvičení velmi přispělo k připravenosti místní JPO při likvidaci takovýchto událostí, jelikož skoro vše probíhalo doopravdy jako u reálného zásahu.

 

Foto ZDE