SHaZ – SOUSTŘEDĚNÍ HASIČŮ a ZÁCHRANNÁŘŮ 16Ve dnech 16.-18.3. 2012 se Jednotka SDH Nebušice opět zúčastnila cvičení SHaZ-Soustředění Hasičů a Záchranářů 16, které se konalo v jihočeských Čimelicích. Jednotka se účastnila už po čtvrté a již tradičně byla veškerá víkendová činnost zaměřena na zdokonalování odborných znalostí hasičů a záchranářů.

Konečně jsme se mohli tohoto cvičení účastnit i s prvovýjezdovou cisternou, naším staronovým vozem Liaz, což umožnilo našim členům se s tímto vozem důkladněji seznámit a vyzkoušet si ho při zásahu.

Obsahem cvičení bývají modelové situace u reálných mimořádných událostí jako jsou požáry,pátrací akce,dopravní nehody,únik nebezpečné látky a to vše s vyhledáváním a záchranou osob.

Důraz se zde klade především na bezpečnost vlastní práce zasahujících, komunikaci mezi jednotkami hasičů, záchranářů ale i všech složek na místě zásahu. Dále jde hlavně o tu fyzickou spolupráci zasahujících složek na místě události. Činnosti hodnotí rozhodčí z řad pořadatelů (SDH) a profesionálních záchranářů a hasičů (ZZS a HZS). Po každém zásahu pokud to bylo možné, proběhlo jeho vyhodnocení.

Jednotka absolvovala celkem 6 zásahů v délkách od 2 do 4 hodin a někdy 2 hned po sobě.

Náměty zásahů byli:

  • Vyhledávání a záchrana osob po úderu blesku do kovové rozhledny

  • Požár v továrně se silážními věžemi

  • Záchranná akce v ZŠ a MŠ

  • Únik kyanovodíku + evakuace nestabilní budovy se squotery

  • Vyhledávání “opilích“ paintbolistů na staveništi

  • Požární zásah ve 4 budovách

Toto cvičení je svou podstatou téměř ojedinělé ale velice přínosné. Zde si můžeme ověřit a prohloubit úroveň našich znalostí, seznámit se s naším novým vozem a vybavením, vyzkoušet si spolupráci s jinými jednotkami, naučit se zvládat stresové situace během zásahu a reagovat na ně vhodným způsobem a to pod téměř neustálým tlakem stresu, fyzické námahy, vyčerpání, někdy i počasí a dalších nevyzpytatelných jevů. Letos jednotky toto cvičení se šesti zásahy a třemi ostrými pro místní jednotky (požáry trávy, lesa a pole) absolvovali během 32 hodin z toho stěží 4 spánku. Cvičení se mimo 8 jednotek hasičů a 4 jednotek záchranářů zúčastnily HASIČI RESCUE, což je lezecká skupina hasičů z Prahy a dvojice kynologů se psem na vyhledávání osob, který dosahoval dobrých výsledků i přesto, že je poměrně mladý. Čeká ho velká budoucnost.

Na závěr bychom rádi poděkovali pořadatelům že toto cvičení připravují a doufáme že se to na podzim povede po sedmnácté.

 

Fotografie ZDE :

FOTO 1

FOTO 2

Video ZDE